Aanmelden nieuwe leden:
Wij heten nieuwe leden van harte welkom binnen onze vereniging. Nieuwe leden dienen zich aan te melden via dit officiële aanmeldingsformulier. 

Voor vrijwilligers die zich willen aanmelden als offiical voor wedstrijd ondersteunende zaken (scheidsrechter, teambegeleiding, wedstrijdtafelbezetting) is een apart formulier beschikbaar dat hier te vinden is.

Contributie:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2022 is het voorstel voor de nieuwe contributiebedragen definitief vastgesteld. De bedragen per 1 januari 2023 zijn:

Geboren in Categorie Bedrag per maand*
2003 of eerder Senioren 33
2003 of eerder Senioren - toeslag landelijk/3 uur of meer trainen 39
2004/2005 A-jeugd 29
2004/2005 A-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 35
2006/2007 B-jeugd 27
2006/2007 B-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 33
2008/2009 C-jeugd 24
2008/2009 C-jeugd – landelijke divisie/3 uur of meer per week trainen 30
2010/2011 D-jeugd 22
2012/2013 E-jeugd 20
2014/2015 F-jeugd 18
2016 Kabouters 18
  Recreanten - DMW 21
  Bondslid met incidentele wedstrijd  7
  Trainingslid 19

* Betaling per automatische incasso – 10 x per jaar – geen betaling in juli en augustus
  Inschrijvingskosten €15,-
 
Eenmalig per seizoen kledingbijdrage à €15,-

Meer informatie?
Wil je vooraf meer weten? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op over onze vereniging. 

Aanmeldingsformulier DFS Arnhem

Persoonlijke gegevens

Over ons

DFS Arnhem is een sterke vereniging in Arnhem-Zuid, met een aanbod in alle leeftijdscategorieën, zowel in de prestatieve als recreatieve sfeer. DFS Arnhem is een fusievereniging ontstaan uit AHV Swift en AAC 1899.
info@dfsarnhem.nl
+31 6 1296 4365

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?