Wat zijn de consequenties van het niet opkomen van een team?

Boete:

 • Landelijk: Ere-, 1e, 2e en jeugd divisie en hoofdklasse € 200,- ( ons HS1, DS1, HA en DC1 )
 • Regionaal: Senioren wedstrijdsport en breedtesport € 100,- ( ons DS2, DMW1+2 en HS2 )
 • Landelijk: Jeugd wedstrijdsport € 75,-
 • Regionaal: Jeugd breedtesport € 75,- ( ons DB, DC2+3, HC en D1tm4 )
 • Regionaal: E- en F jeugd € 25.-
Wel of niet overspelen:

       Wedstrijdsport Landelijk ( ons DS1+2, HS1+2, HA en DC1 )
 • Indien de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde wedstrijd een wedstrijd betreft op prestatieniveau ‘Wedstrijdsport Landelijk’, dan dient het Bondsbestuur de wedstrijd binnen vier weken opnieuw te doen spelen op het speelveld van de niet schuldige vereniging, terwijl het schuldige team tevens bestraft wordt met twee verliespunten. 
       Tegenpartij kan de extra zaalhuur in rekening brengen. Bij een thuiswedstrijd kan DFS Arnhem de zaalhuur in rekening brengen bij de tegenpartij als zij niet zijn opgekomen.

      Ander niveau dan prestatieniveau Wedstrijdsport Landelijk

 • Indien het een wedstrijd betreft op een ander niveau dan prestatieniveau ‘Wedstrijdsport Landelijk’ of een wedstrijd waarmee geen winstpunten kunnen worden verdiend (bijvoorbeeld bekerwedstrijden) wordt het schuldige team geacht de wedstrijd met 10-0 te hebben verloren.
Wat is de consequentie van het terugtrekken van een team uit de competitie?

Terugtrekken team zaalcompetitie na 30 juni 2018 is het bedrag is gelijk aan de Teambijdrage.

Bedrag teambijdrage:

 • Senioren Eredivisie.            € 2.440,-              HS1
 • Senioren Hoofdklasse        € 1.220,-              DS1
 • Senioren 1e en 2e klasse      € 915,-              DS2+HS2
 • Senioren midweek.               € 183,-               DMW1+2
 • A-jeugd wedstrijdsport         € 793,-               HA
 • B-jeugd breedtesport.          € 488,-               DB
 • C-jeugd wedstrijdsport        € 610,-               DC1
 • C-jeugd breedtesport          € 366,-                DC2+3 en HC
 • D-jeugd breedtesport.          € 366,-               D1tm4
 • E-jeugd breedtesport            € 183,-              E1tm4
 • F-jeugd breedtesport            € 122,-              F
Seizoen 2018-2019
De afgelopen maanden hebben veel leden van DFS Arnhem weer hun best gedaan om loten te verkopen van de Grote Club Actie. Vorige week was de trekkingsuitslag. Heeft u al gekeken of u wat gewonnen heeft? Dat kan nog steeds op https://lotchecker.clubactie.nl/result.html?fbclid=IwAR2YsgUFVAOhrAJoH87M1gVvYc0dr0NHi96gIDiVcwdhfVXQwoMHoIc03VA

Voor DFS Arnhem was de actie in ieder geval geslaagd. Het streefbedrag van €2000,- is behaald. We zitten er iets boven. 

Via deze manier willen wij alle leden dan ook hartelijk bedanken voor het verkopen (en kopen) van alle loten.

Zoals elk jaar hebben we de kinderen beloond die het meest hebben verkocht. Zij hebben een cadeaubon gekregen van Huisman sport in Huissen (www.huismansport.nl). Nieuw dit jaar is dat we ook een prijs hebben voor het best verkopende team. Dit team krijgt een heuse fotoshoot van John Voermans (www.vvb-voermans.nl).

De winnaars zijn:
 • 1ste prijs met 50 verkochte loten: Elissa van Kempen (team C2)
 • 2de prijs met 34 verkochte loten: Amber Worms (team F1)
 • 2de prijs met 34 verkochte loten: Jazz van Kleef (team C1)
 • Het team dat de meeste loten heeft verkocht: F1

Op de foto’s alle prijswinnaars.

 Elissa van Kempen - 1e prijs Grote Club Actie Amber Worms - 2e prijswinnaar Grote Club Actie

Jazz van KleefDFS F1 - team dat de meeste loten verkocht heeft

Deze week wordt de contributie over december afgeschreven. Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is besloten om de contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 licht aan te passen. Het maandelijks af te schrijven bedrag wordt met ingang van december voor alle leden met €1,- verhoogd.

Daarnaast is op diezelfde ALV besloten om een kledingfonds in het leven te roepen. Doel daarvan is om een buffer te creëren waaruit in de toekomst de wedstrijdshirts en-broekjes betaald kunnen worden zodra zij aan vervanging toe zijn. De keuze voor de tenues (in de airbornekleuren), zoals die is gemaakt bij de oprichting van DFS Arnhem in 2017, brengt helaas met zich mee dat de tenues wat duurder zijn dan gemiddeld. Dit simpelweg omdat de verschillende kledingfabrikanten deze kleuren niet in hun standaard-assortiment hebben opgenomen. Voor de oud-Swiftleden is een kledingfonds overigens niets nieuws. Zij betaalden hier in het verleden ook jaarlijks een bedrag voor.

De jaarlijkse bijdrage voor dit fonds bedraagt €15,- en geldt voor competitiespelende leden. Ook dit bedrag wordt – voor het lopende seizoen – deze maand geïncasseerd.

Over ons

DFS Arnhem is een sterke vereniging in Arnhem-Zuid, met een aanbod in alle leeftijdscategorieën, zowel in de prestatieve als recreatieve sfeer. DFS Arnhem is een fusievereniging ontstaan uit AHV Swift en AAC 1899.
info@dfsarnhem.nl
+31 6 1296 4365

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?