Buitentrainingen teams vanaf maandag 11 mei

Zoals onlangs aangekondigd heeft de TC-jeugd met onze trainers gesproken over invulling van buitentrainingen tot eind juni op Sportcentrum Rijkerswoerd. Deze teams worden geïnformeerd door de betreffende trainers over zowel trainingstijden en -dagen als over de protocollen waar we ons met z’n allen aan te houden hebben.

Het spreekt voor zich dat we er met z’n allen voor zorgen dat we dit op een verantwoorde manier doen. Om voor iedereen duidelijk te maken waar we op moeten letten sommen we de protocollen op waar we ons aan houden. 

Algemene hygiëneregels voor iedereen

DFS Arnhem adviseert om de volgende hygiënische maatregelen in acht te nemen. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF en het NHV.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 

Blijf thuis:
 • Als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 • Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID- 19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
 • Als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • Zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

Let op de volgende voorschriften:
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek je aan Sportcentrum Rijkerswoerd; 
 • Douche thuis; 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen. 


En verder... 

 • Er staat bij het sportcentrum een beheerder bij de poort; daar meldt de trainer zich 10 minuten voorafgaand aan de training; 
 • Ook spelers komen niet eerder dan 10 minuten voor de handbaltraining aan op het sportcentrum en gaan direct daarna naar huis;
 • Er wordt gezamenlijk met de groep naar het trainingsveld gegaan;
 • Was eventueel voor en na de training nogmaals je handen met de desinfecterende gel die beschikbaar is bij het betreden en verlaten van de sportvelden; 
 • Houd je op het sportcomplex aan de bewegwijzering en de aanwijzingen van de organisatie (beheerders, trainers, Corona-coördinatoren). 
 • Lees als speler, ouder/verzorger of trainer goed de protocollen door. 
 • Het is ouders niet toegestaan om hun kind(eren) te begeleiden naar of tijdens de training.
 • Houd je aan de protocollen en aan de aanwijzingen van beheerders, trainers en Corona-coördinatoren.
 • Kleedkamers, kantine en toiletten zijn gesloten.

Naast de algemene hygiëneregels gelden de volgende specifieke protocollen:

Protocol voor ouders/verzorgers
Protocol voor spelers
Protocol voor trainers

We wensen onze teams veel plezier bij de (aangepaste) hervatting van hun trainingen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat dit veilig en verantwoord mogelijk blijft!

Routing Sportcentrum Rijkerswoerd:
Routing SSR corona

Protocol voor ouders/verzorgers

Voorafgaand aan training 
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen; 
 • Neem met je kind(eren) het Protocol voor spelers door; 
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Laat je kind(eren) naar het toilet gaan, alvorens ze vertrekken.
Hoe komt je kind naar de training 
 • Breng je kind(eren) alleen naar het sportcomplex wanneer er een handbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat; 
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom alleen met personen uit jouw huishouden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportcentrum. 
Op het sportcentrum en tijdens de training
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel vóór, tijdens, als na de training van jouw kind(eren);
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de sportlocatie; 
 • Houd je aan de aanwijzingen zoals die op het sportcentrum zijn aangegeven. Met pijlen wordt aangeduid via welke route je je kind(eren) kan afzetten en ophalen; 
 • Het afzetten van je kind(eren) gaat volgens ‘kiss & ride’-principe: direct bij auto/fiets afscheid, waarna kind(eren) zonder ouder verder naar sportvelden; 
 • Op het sportcentrum loopt tijdens de trainingen een Corona-coördinator rond. Deze is herkenbaar aan het hesje dat hij draagt. 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, zoals de trainers, de beheerders en de Corona- coördinatoren; 
 • Direct na de handbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

Protocol voor spelers
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • Sporters vanaf 13 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. 
 • Bij sporters t/m 12 jaar is afstandsbeperking onderling NIET aan de orde;
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie
 • Op één handbalveld zijn maximaal 14 spelers.
 • De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.

Protocol voor trainers
 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • Bereid je training goed voor. Vanaf 13 jaar geldt, houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
 • Zorg dat er in de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en vanaf 13  jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep vanaf 13 jaar waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training, zowel leden als niet-leden;
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • Laat kinderen/spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training.;
 • Betreed en vertrek als spelersgroep het sportveld. Wijs de kinderen/spelers erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • Voor jeugdtrainers geldt dat zij zich kunnen laten testen bij de GGD. Meer informatie hierover vind je via https://nocnsf.nl/nieuws/2020/05/jeugdtrainers-en-buurtsportcoaches-kunnen-zich-laten-testen-op-het-coronavirus.

DFS Arnhem volgt het beleid van het NHV. Dat betekent dat alle trainingen en wedstrijden per direct worden afgelast!

Zie hier het bericht van het NHV:

Alle handbalwedstrijden tot en met 31 maart afgelast door Coronavirus

Alle handbalwedstrijden tot en met 31 maart zijn afgelast. Hiermee volgt het NHV de adviezen van het RIVM en het kabinet op. Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.

Over ons

DFS Arnhem is een sterke vereniging in Arnhem-Zuid, met een aanbod in alle leeftijdscategorieën, zowel in de prestatieve als recreatieve sfeer. DFS Arnhem is een fusievereniging ontstaan uit AHV Swift en AAC 1899.
info@dfsarnhem.nl
+31 6 30272942

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?